Aktuális Híreink

nemzetiségi szavazőkör meghatározása Nagysáp-page-001

nemzetiségi szavazőkör meghatározása Nagysáp-page-002

IMG 0002

F e l h í v á s !


Felhívom az iparûzési adóbevallásra kötelezett adózók figyelmét, hogy a 2013. évi iparûzési adóbevallások benyújtásának határideje: 2014. május 31.


Az adóbevallást kitöltve az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani, és a különbözetként fizetendõ adót a fenti idõpontig kell megfizetni Nagysáp Község Önkormányzat 11740023-15385815-03540000 számú iparûzési adó számlájára vagy a korábban megküldött tájékoztató mellékletét képző készpénzátutalási megbízáson.

Az adóbevallás fenti határidõn túl történõ benyújtása esetén az Adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. Tv. 172. § (1) bek. b) pontja alapján a kötelezettség késedelmes teljesítéséért mulasztási bírságot kell megállapítani.

Szükség esetén az adóbevallási nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetõ, illetve letölthetõ a www.nagysap.hu honlapról a "Nyomtatványok\Adóügyekhez tartozó nyomtatványok" menüpontjából.

Az adózással kapcsolatosan felmerülõ kérdésekben tájékoztatást hivatalos ügyfélfogadási idõben személyesen, illetve telefonon az 33/507-920 telefonszámon kérhet.

Tisztelettel

 

Tarnóczy Tünde
jegyző

T Á J É K O Z T A T Ó

Az Epöli Széchenyi István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája (2524 Nagysáp, Szabadság tér 3-4.) az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Szülőket a 2014/2015-ös tanév beiratkozási rendjéről:

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

- 2014. április 28. (hétfő)   8.00 – 18.00 óra között

- 2014. április 29. (kedd)   8.00 - -18.00 óra között

- 2014. április 30. (szerda) 8.00 - -18.00 óra között

 

A beiratkozás további feltételeiről szóló dokumentumot itt töltheti le!

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom Megye, 2533. Bajót, Kossuth L. u 147.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.melléklet 16.Pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Ellátja a könyvelési feladatokat, költségvetési beszámolók készítése, a vonatkozó jogszabályok által előírt jelentések és adatszolgáltatások készítése, nyilvántartások, statisztikák jelentése, áfabevallás, leltározás, selejtezési feladatok, vagyongazdálkodási feladatok, bérjellegű kifizetések számfejtése, banki és pénztári feladatok és gazdasági adminisztratív feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzatok költségvetési és vagyongazdálkodása, költségvetési beszámolás, nyilvántartás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Emelt szintű szakképesítés, Mérlegképes könyvelő,

§         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Emelt szintű szakképesítés, Államháztartási mérlegképes könyvelő,

§         Települési önkormányzatnál szerzett pénzügyi-számviteli gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, mérlegképes regisztrációról igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 25

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarnóczy Tünde jegyző nyújt, a 06-304487845-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2533. Bajót Kossuth L. u. 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: könyvelő.

E-mailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyesen: Tarnóczy Tünde jegyző, Komárom-Esztergom Megye, 2533. Bajót,      Kossuth L. u 147.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 26

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Bajót Község és Nagysáp Község honlapján

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szakmai tapasztalattól függően kötelező bérezésen felüli juttatás adható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bajot.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 5.

 

F E L H Í V Á S !

 

A 0209, 0203, 0201 helyrajzi számú ingatlanon lévő közút kialakításához kapcsolódó kisajátítási tervet itt tekintheti meg:

Kisajátítási terv

Koordináta jegyzék

 Jegyzőkönyv

_____________________________________________________________H I R D E T M É NY

 

Nagysáp Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII.26.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a települési szilárd hulladék ideiglenes ellátás körében történő elszállítására 2013. december 1-től kerül sor, mely közszolgáltatási feladat ellátásával a Vertikál Közszolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) került megbízásra.

Az ideiglenes ellátás egyszeri ürítési díja változatlan:

természetes személy esetében 3,463 Ft/liter + áfa

  • 60 literes gyűjtőedény: 208.- Ft + áfa
  • 120 literes gyűjtőedény: 416.- Ft + áfa
  • 240 literes gyűjtőedény: 831.- Ft + áfa
  • 1100 literes gyűjtőedény: 3.809.- Ft + áfa összegben,

      - nem természetes személy esetében 4,2 Ft/liter + áfa összegben kerül megállapításra.

A fent nevezett díjakat a közszolgáltató havi bontásban számlázza az ingatlan tulajdonosának, tulajdonosi közösségének, birtokosának, vagy használójának. A díjak befizetése postai csekken, átutalással, valamint csoportos beszedéssel történhet.

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2013. december hónapban SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS NEM LESZ, a volt szolgáltató a szelektív hulladékgyűjtő edényeztet elszállította, mivel a saját tulajdona volt. 2014. januárjától előreláthatólag „házhozmenő” szelektív hulladékgyűjtés lesz a településen, melyhez az új szolgáltató különböző színű zsákokat biztosít és elszállítása – ahogy eddig is – díjtalan lesz.

A hulladékszállítás változatlanul pénteki napokon történik. Az esetleges fennakadásokért – új szolgáltató lévén – szíves elnézésüket kérjük!

 

Nagysáp, 2013. november 28.

 

Balogh Miklós
polgármester

 

Ügysegéd ügyfélfogadás helye:

Nagysáp Község Polgármesteri Hivatala

 

Ügyfélfogadási deje:

minden kedden 8.00-10.00 óráig

 

 

Tisztelettel: Balogh Miklós
polgármester